November 15th, 2018

paganini

Чаица

В «Слове о полку Игореве» чаица — название птицы:

«О Донче! не мало ти величія, лелѣявшу князя на влънахъ, стрежаше е́ гоголемъ на водѣ, чаицами на струяхъ, чрьнядьми на ветрѣхъ».

Collapse )