July 7th, 2018

Me

Цвета в армянском

красный - կարմիր - кармир

оранжевый - նարնջագույն - наринджагуйн

желтый - դեղին - дэхин

зеленый - կանաչ - канач

голубой - երկնագույն - еркнагуйн

синий - կապույտ - капуйт

фиолетовый - մանուշակագույն - манушакагуйн

Белый - սպիտակ - спитак

Черный - սև - сэв

Коричневый - շագանակագույն - шаганакагуйн

Серый - մոխրագույն - мохрагуйн

Розовый - վարդագույն - вардагуйн

Радуга - ծիածան - циацан

Яркий - պայծառ - пайцар

Цвет - գույն - гуйн

Разноцветный - գույնզգույն - гуйнезгуйн

Интересно найти этимологию этих слов и следы в других языках, если кто знает.